主要內容
::: 回首頁 網站導覽 English  字級:
:::
首頁 ภาษาไทย ท่านทราบพฤติกรรมเมาแล้วขับครั้งล่าสุดหรือไม่ ไม่อ่อนข้อให้การเมาแล้วขับเป็นอันขาด!

ภาษาไทย

ท่านทราบพฤติกรรมเมาแล้วขับครั้งล่าสุดหรือไม่ ไม่อ่อนข้อให้การเมาแล้วขับเป็นอันขาด!

發布時間:108-08-01 瀏覽次數:424列印此頁面

การเมาแล้วขับเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตและความไม่พอใจทางสังคม สภานิติบัญญัติ (ไต้หวัน) ได้ทำการแก้ไข “พระราชบัญญัติการบริหารจราจรทางบกและบทลงโทษ” และข้อบังคับใหม่ที่เกี่ยวกับการเมาแล้วขับมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม ผู้โดยสารในยานพาหนะเดียวกันต้องถูกลงโทษแบบเหมารวม ผู้กระทำผิดอาญาครั้งแรกในข้อหาปฏิเสธการทดสอบความเมาหรือผู้ที่หลีกเลี่ยงการทดสอบจะถูกปรับเป็นเงิน 180,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ 

ท่านทราบพฤติกรรมเมาแล้วขับครั้งล่าสุดหรือไม่ ไม่อ่อนข้อให้การเมาแล้วขับเป็นอันขาด

การเมาแล้วขับไม่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยค่าปรับจำนวนเล็กน้อยอีกต่อไป!
ผู้ขับขี่ กรุณาจดจำเอาไว้ว่า พระราชบัญญัติเมาแล้วขับล่าสุดของกระทรวงคมนาคมมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 โทษปรับสูงสุดสำหรับผู้กระทำผิดอาญาครั้งแรกคือ 90,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ สำหรับรถจักรยานยนต์และ 120,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ สำหรับรถยนต์ นอกจากการเพิ่มค่าปรับแล้ว ผู้โดยสารในยานพาหนะเดียวกันก็จะถูกลงโทษด้วยเช่นกัน ด้วยโทษปรับสูงสุดเป็นเงิน 3,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่

ค่าปรับสำหรับผู้กระทำผิดเมาแล้วขับครั้งแรกและสำหรับการไม่ปฏิบัติตามการทดสอบความเมาจะเพิ่มขึ้น
พระราชบัญญัติเมาแล้วขับฉบับแก้ไขเพิ่มเติมมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม หากระดับ BAC (การวัดทดสอบลมหายใจ) เกิน 0.15 มก./ล. หรือระดับ BAC (ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด) เกิน 0.03% ผู้ขับขี่จักรยานยนต์จะต้องระวางโทษค่าปรับ 15,000 ถึง 90,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ โทษปรับสำหรับการขับขี่คือ 30,000 ถึง 120,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ หากการเมาแล้วขับเป็นสาเหตุของการบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต ใบขับขี่ของผู้กระทำความผิดจะถูกเพิกถอนและเขา/เธอจะไม่ได้รับอนุญาตให้ขอทำใบขับขี่ได้อีกต่อไป นอกจากนี้ ผู้ที่ปฏิเสธการทดสอบความเมาจะถูกปรับเป็นเงิน 180,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ สำหรับครั้งแรกภายใน 5 ปี สำหรับความผิดที่มากกว่าสองครั้งในห้าปี จะมีการเพิ่ม 180,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ เข้าไปอีกในแต่ละครั้ง

ยานพาหนะอาจถูกยึดหากการเมาแล้วขับทำให้เกิดการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บต่อผู้อื่น
โทษปรับสำหรับผู้กระทำผิดซ้ำจะหนักกว่า การกระทำผิดซ้ำภายใน 5 ปี จะส่งผลให้เกิดค่าปรับ 120,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ สำหรับผู้ขับขี่รถยนต์และ 90,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ สำหรับผู้ขับขี่จักรยานยนต์ หากท่านเมาแล้วขับเป็นครั้งที่สามหรือมากกว่าภายใน 5 ปี ท่านจะถูกปรับอีก 90,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ และต่อ ๆ ไปในทำนองเดียวกัน การเพิ่มจำนวนมากขึ้นไม่มีขีดจำกัด ยกตัวอย่างเช่น หากท่านเมาแล้วขับเป็นจำนวนสามครั้งภายในห้าปี ท่านจะถูกปรับเป็นเงิน 120,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ สำหรับครั้งที่สอง 120,000 บวก 90,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ สำหรับครั้งที่สาม ซึ่งเท่ากับ 210,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ ผู้เมาแล้วขับซ้ำซากที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตต่อผู้อื่นอาจถูกริบยานพาหนะพร้อมด้วยการถูกเพิกถอนใบขับขี่และไม่ได้รับอนุญาตให้ถือใบขับขี่ได้อีก

มีโทษปรับสำหรับการเมาแล้วขี่จักรยานอีกด้วย
หลายคนเชื่ออย่างผิด ๆ ว่าไม่มีโทษปรับสำหรับการเมาแล้วขี่จักรยาน อันที่จริงแล้ว ผู้ที่ขี่จักรยานและจักรยานไฟฟ้าในขณะมึนเมาก็จะถูกปรับด้วยสูงถึง 1,200 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ และผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามการทดสอบความเมาจะถูกปรับเป็นเงิน 2,400 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่

มีโทษปรับสำหรับการเมาแล้วขี่จักรยานอีกด้วย

ผู้โดยสารอาจต้องเจอกับค่าปรับสูงถึง 3,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ หากผู้ขับขี่ของพวกเขาถูกพบว่าเมาแล้วขับ
พระราชบัญญัติใหม่ที่นำมาใช้ในเดือนกรกฎาคมกำหนดโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้มีโทษปรับผู้โดยสารในยานพาหนะเดียวกัน ผู้โดยสารที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จะถูกปรับเป็นเงินระหว่าง 600 และ 3,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ หากการวัดทดสอบลมหายใจหรือปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่ถึง 0.25 มก./ล. และ 0.05% ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม ผู้โดยสารที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี อายุเกิน 70 ปี ผู้มีความพิการทางจิตใจ และผู้ที่รับบริการคมนาคมจะได้รับการยกเว้น

จะมีการนำอุปกรณ์ล็อคการสตาร์ทเครื่องยนต์มาใช้ปีหน้า
ตั้งแต่เดือนมีนาคมปีหน้า ผู้ขับขี่ที่ใบขับขี่ของตนเองถูกพักใช้จากการเมาแล้วขับจะต้องสำเร็จการศึกษาหรือการบำบัดการเสพติดแอลกอฮอล์ก่อนที่พวกเขาจะสามารถขอทำใบขับขี่ได้ นอกจากนี้ ภายในช่วงระยะเวลาหนึ่งหลังจากการสอบ รถยนต์ของพวกเขาต้องได้รับการติดตั้งด้วยอุปกรณ์ล็อคการสตาร์ทเครื่องยนต์ ไม่เช่นนั้นผู้ขับขี่จะถูกปรับเป็นเงินระหว่าง 6,000 และ 12,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่

คำพิพากษาสูงสุดสำหรับการเมาแล้วขับคือโทษจำคุกตลอดชีวิต
ตามบทบัญญัติใหม่ของประมวลกฎหมายอาญา ผู้เมาแล้วขับที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตภายในห้าปีจะถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกห้าปีขึ้นไป ผู้เมาแล้วขับที่เป็นสาเหตุของการบาดเจ็บจะถูกตัดสินจำคุกไม่น้อยกว่าสามปีแต่ไม่เกิน 10 ปี ดังนั้น การเมาแล้วขับไม่ใช่ประเด็นที่ท่านสามารถหลุดรอดไปได้ด้วยค่าปรับอีกต่อไป ผู้ที่ยังคงขับขี่บนท้องถนนขณะมึนเมาแอลกอฮอล์ต่อไปจะไม่ได้ก่อแค่คดีฆาตกรรมกระเป๋าสตางค์เท่านั้น แต่ยังก่ออาชญากรรมที่อาจทำให้พวกเขาไปลงเอยอยู่ในคุกด้วย
相關檔案:

ภาษาไทย.pdf 下載數:272

分享給朋友:
分享給朋友 facebook分享(另開新視窗) line分享(另開新視窗) email分享(另開新視窗) 加入我們 facebook粉絲團(另開新視窗) IG專頁(另開新視窗) IG生活圈(另開新視窗) youtube頻道(另開新視窗)
TOP