เนื้อหาหลัก
:::
กลับหน้าแรก สถิติการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการเมาแล้วขับ

สถิติการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการเมาแล้วขับ

จำนวนการปราบปรามผู้ละเมิดการเมาแล้วขับ กฎหมายการขนส่ง และการบาดเจ็บและเสียชีวิตทางการจราจร

ปี

จำนวนการปราบปรามการละเมิด

จำนวนคดีตามกฎหมายขนส่ง
จำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการเมาแล้วขับและมีปริมาณของแอลกอฮอล์เกินกว่า0.15mg/L

สาเหตุหลักของคู่กรณีที่1
(หมายเหตุ1)

จำนวนผู้เสียชีวิตใน 24 ชั่วโมงจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บ (A1+A2)

ปริมาณของแอลกอฮอล์กเกินกว่า0.15mg/L
(หมายเหตุ2)

จำนวนผู้เสียชีวิตใน30วันจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บ
2019
91,620
53,365
9,122
1494,991
29411,607
2020
82,626
48,054
8,893
1514,983
28911,225
2021
59,454
36,248
8,647
1634,836
31110,891
2022
62,403
35,145
7,849
1404,507
2719,853
2023.1~6
31,551
17,699
3,962
732,136
1315,031

(หมายเหตุ1)

อุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับ หมายถึงผู้ขับขี่(ประกอบด้วยรถยนต์ รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า เครื่องจักรไฟฟ้า รถท้องถิ่น) ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่า 0.15mg/L ตามกฎหมายความปลอดภัยทางการจราจรมาตรา 114 และก่อให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้คน(ประกอบด้วยผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร คนเดินเท้า ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์.

(หมายเหตุ2)

จำนวนผู้เสียชีวิตจากการเมาแล้วขับ หมายถึงผู้ที่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุหรือภายใน 30 วัน.

สถิติอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับจะประกาศในวันที่ 25 ในเดือนถัดไป ส่วนเอกสารข้อมูลอุบัติเหตุทางการจราจรของกรมตำรวจและการเสียชีวิตของกระทรวงสาธารณสุขอาจมีการแก้ไข ดังนั้นข้อมูลใน 1 ปีที่ผ่านมาอาจจะมีการแก้ไขได้.