เนื้อหาหลัก
:::
กลับหน้าแรก สถิติการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการเมาแล้วขับ

สถิติการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการเมาแล้วขับ

จำนวนการปราบปรามผู้ละเมิดการเมาแล้วขับ กฎหมายการขนส่ง และการบาดเจ็บและเสียชีวิตทางการจราจร

ปี

จำนวนการปราบปรามการละเมิด

จำนวนคดีตามกฎหมายขนส่ง
จำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการเมาแล้วขับและมีปริมาณของแอลกอฮอล์เกินกว่า0.15mg/L

สาเหตุหลักของคู่กรณีที่1
(หมายเหตุ1)

จำนวนผู้เสียชีวิตใน 24 ชั่วโมงจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บ (A1+A2)

ปริมาณของแอลกอฮอล์กเกินกว่า0.15mg/L
(หมายเหตุ2)

จำนวนผู้เสียชีวิตใน30วันจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บ
2020
82,626
48,054
8,893
1514,983
28911,225
2021
59,454
36,248
8,647
1634,836
31110,891
2022
62,403
35,145
7,863
1404,519
2689,875
2023
59,854
33,439
7,954
1374,786
25310,081
2024.01
3,373
2,014
639
8419
21812

(หมายเหตุ1)

อุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับ หมายถึงผู้ขับขี่(ประกอบด้วยรถยนต์ รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า เครื่องจักรไฟฟ้า รถท้องถิ่น) ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่า 0.15mg/L ตามกฎหมายความปลอดภัยทางการจราจรมาตรา 114 และก่อให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้คน(ประกอบด้วยผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร คนเดินเท้า ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์.

(หมายเหตุ2)

จำนวนผู้เสียชีวิตจากการเมาแล้วขับ หมายถึงผู้ที่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุหรือภายใน 30 วัน.

สถิติอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับจะประกาศในวันที่ 25 ในเดือนถัดไป ส่วนเอกสารข้อมูลอุบัติเหตุทางการจราจรของกรมตำรวจและการเสียชีวิตของกระทรวงสาธารณสุขอาจมีการแก้ไข ดังนั้นข้อมูลใน 1 ปีที่ผ่านมาอาจจะมีการแก้ไขได้.