Nội dung chính
:::
Về trang đầu Sơ đồ website

Sơ đồ website

Phím truy cập nhanh của website này (Access Key, cũng gọi là “Phím tắt”) được cài đặt như sau:

Alt+U: khu menu chính ở phía trên, banner chiếu quảng cáo luân phiên.

Alt+C: khu nội dung chính ở giữa, khu vực này hiển thị nội dung của các website.

Alt+Z: khu vực cuối trang phía dưới, khu vực này hiển thị chân trang website (fatfooter), phương thức liên lạc và đường link tuyên bố về quyền bí mật riêng tư.

Nếu bạn sử dụng trình duyệt Firefox, cách sử dụng phím tắt là Shift+Alt+ (chữ cái đầu của phím tắt), ví dụ Shift+Alt+C sẽ chuyển đến khu vực ở giữa trang web, những phím khác cũng tương tự như vậy.

Lên đầu trang