Nội dung chính
:::
Về trang đầu Chính sách bảo về quyền riêng tư

Chính sách bảo về quyền riêng tư

Thời gian phát hành:2021.12.22 Số lượt xem:5353 列印頁面

MOTC Toàn cầu

Cảm ơn bạn đã truy cập trang web Mạng Thông tin Toàn cầu MOTC. Chúng tôi tuyệt đối tôn trọng quyền riêng tư cá nhân của bạn và cam kết bảo vệ quyền riêng tư đó. Để hiểu rõ cách mà Mạng Thông tin Toàn cầu MOTC bảo vệ các quyền trực tuyến của bạn, vui lòng đọc kỹ những thông tin sau:

Phạm vi áp dụng chính sách

Chính sách quyền riêng tư như mô tả dưới đây được áp dụng cho việc thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của Mạng Thông tin Toàn cầu MOTC, nhưng không áp dụng cho các trang web khác của cơ quan chính phủ vốn được liên kết với trang web này. Mỗi trang web có thể được truy cập qua một liên kết trên Mạng Thông tin Toàn cầu MOTC đều có chính sách quyền riêng tư riêng biệt, và Mạng Thông tin Toàn cầu MOTC không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến hành vi truy cập đó. Khi bạn liên kết đến các trang web này, việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được xử lý theo chính sách quyền riêng tư của các trang web liên quan.

Thu thập thông tin cá nhân

Đối với những ai chỉ đang duyệt web hoặc tải nội dung từ Mạng Thông tin Toàn cầu MOTC, trang web sẽ không thu thập bất kỳ dữ liệu nhận dạng cá nhân nào.

Đối với những ai đang sử dụng dịch vụ do Mạng Thông tin Toàn cầu MOTC cung cấp, chẳng hạn như "Câu lạc bộ web" và "Diễn đàn giao thông vận tải", dữ liệu cá nhân 

phải được cung cấp bởi người đăng ký dịch vụ. Trang web sẽ yêu cầu bạn (nếu cần) cung cấp thông tin cá nhân mới và xác thực nhất bao gồm tên, số chứng minh thư, số điện thoại liên lạc, email, địa chỉ gửi thư và địa chỉ cư trú. 

Trang web sẽ ghi lại vị trí IP của người dùng, thời gian liên hệ trực tuyến và các trang web đã sử dụng trong khi truy cập. Những dữ liệu này sẽ được cung cấp để sử dụng nội bộ bởi cơ quan chủ quản của trang web đó nhằm phân tích định lượng về hành vi duyệt và truy cập web, từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ của trang web. Mạng Thông tin Toàn cầu MOTC sẽ thực hiện phân tích tổng thể về hành vi của người dùng nói chung và sẽ không phân tích riêng về người dùng cá nhân.

Mạng Thông tin Toàn cầu MOTC có nghĩa vụ bảo vệ quyền riêng tư của tất cả người đăng ký dịch vụ, theo đó dữ liệu hoặc file riêng của cá nhân sẽ không bị thay đổi hoặc xóa nếu không có sự đồng ý của cá nhân đó. Chúng tôi chỉ xóa nếu có sự chấp thuận của bạn hoặc trong trường hợp xảy ra các điều kiện sau:

     A. Vi phạm các quy tắc của trang web, chẳng hạn như có biểu hiện của các hoạt động bất hợp pháp hoặc liên quan đến các cuộc tấn công cá nhân.

     B. Bảo vệ hoặc ngăn chặn đối với quyền hoặc quyền sở hữu của các bên liên quan.

     C. Bảo vệ quyền lợi của các đơn vị liên quan đến website này.

Trong mọi trường hợp, Mạng Thông tin Toàn cầu MOTC sẽ không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn nhằm mục đích bán, trao đổi hoặc cho thuê dữ liệu cho một nhóm, cá nhân hoặc doanh nghiệp tư nhân khác. Tuy nhiên, chúng tôi có thể thực hiện những ngoại lệ trong các trường hợp sau:

     1.  Hợp tác trong các cuộc điều tra của các đơn vị tư pháp;

     2.  Hợp tác trong các cuộc điều tra hoặc theo yêu cầu cần được sử dụng của các cơ quan có thẩm quyền.

Thông tin luôn được sử dụng với phương châm, nếu cần phải tiết lộ, việc tiết lộ đó vẫn tuân thủ các quy định pháp lý hoặc cần được thực hiện để bảo vệ hoặc cải thiện các dịch vụ của trang web.

Nghĩa vụ của mỗi cá nhân

Bất kỳ ai đăng ký làm thành viên Mạng Thông tin Toàn cầu MOTC và sử dụng các dịch vụ trong mạng lưới được cung cấp bởi Mạng Thông tin Toàn cầu MOTC đều có nghĩa vụ duy trì và cập nhật dữ liệu cá nhân của mình, đồng thời bảo vệ tính chính xác, kịp thời và đầy đủ về dữ liệu đó. 

Nếu bạn cung cấp bất kỳ dữ liệu nào có sai sót hoặc sai lệch, các đơn vị vận hành liên quan đến Mạng Thông tin Toàn cầu MOTC có quyền từ chối tất cả hoặc một phần các dịch vụ của trang web mà bạn muốn truy cập bằng số tài khoản của mình.

Luôn bảo mật mật khẩu và số tài khoản là trách nhiệm chung của bạn và Mạng Thông tin Toàn cầu MOTC.

Nếu mật khẩu hoặc số tài khoản của bạn bị sử dụng trái phép hoặc phát sinh bất kỳ vấn đề bảo mật nào khác, vui lòng thông báo ngay cho hộp thư dịch vụ của MOTC 

bằng email để nhân viên dịch vụ của chúng tôi có thể giúp giải quyết tình huống.

Cần phải đăng xuất khi bạn ngoại tuyến để ngăn người khác sử dụng số tài khoản của bạn. Nếu bạn sử dụng máy tính công cộng hoặc dùng chung máy tính với người khác, hãy đảm bảo rằng bạn đã tắt cửa sổ trình duyệt để người khác không đọc được dữ liệu cá nhân hoặc email của bạn.

Mọi thành viên phải tuân thủ các quy định pháp lý trong và ngoài nước, và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về các sự cố liên quan đến số tài khoản cá nhân và mật khẩu của mình.

Khi sử dụng dữ liệu từ trang web của MOTC…

Tất cả dữ liệu có trong trang web của MOTC (bao gồm các file đồ họa và văn bản) đều thuộc bản quyền của MOTC (ngoại trừ các trang web bên ngoài được liên kết qua trang web của MOTC). Vui lòng ghi rõ nguồn gốc khi sử dụng bất kỳ dữ liệu nào từ trang web của MOTC, hoặc từ bất kỳ trang web nào được liên kết với trang web của MOTC. Đối với mục đích sử dụng thương mại, vui lòng gửi tài liệu chính thức đến MOTC trước để xin phép sử dụng các file.
Lên đầu trang